Fundacja Malta

adres: 61-728 Poznań, ul. Ratajczaka 44, I piętro
tel. +48 61 623 18 66
e-mail: office@malta-festival.pl
www.malta-festival.pl

czytania, wykłady, itp:
maltafestival poznań

prezes: Michał Merczyński