Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr”

adres: 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2a
tel. +48 42 686 02 59, +48 42 688 13 47 (fax)
e-mail: biuro@pos.lodz.pl
www.pos.lodz.pl

organizator: Poleski Ośrodek Sztuki
współpraca: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Koło Terenowe Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSITEJ”, Teatr Nowy im. Dejmka, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Austriackie Forum Kultury, Ambasada Izraela, Stowarzyszenie „Obszary Kultury”, Instytut Teatralny im. Raszewskiego, Stowarzyszenie Teatr Węgajty
dyrektor organizacyjny: Izabela Piętowska
dyrektor artystyczny: Agnieszka Piasecka