„Beethoven Magazine”

adres: 31-147 Kraków, ul. Długa 19/4
tel. /fax +48 12 423 15 17
e-mail: andrzej@beethoven.org.pl, biuro@beethoven.org.pl
www.beethoven.org.pl

redaktor naczelny: Anna S. Dębowska
wydawca: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena