Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej

adres: 31-041 Kraków, ul. Sienna 5
tel. +48 12 268 14 05, +48 12 268 16 84 (fax)
e-mail: info@modjeskafoundation.org
www.modjeskafoundation.org

czytania, wykłady, itp:

prezes: Emil Orzechowski
wiceprezesi: Aldona Gibalska, Alicja Kędziora, Jan Orzechowski