Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

adres: 57-300 Kłodzko, pl. Jagiełły 1
tel. +48 74 867 33 64
e-mail: sekretariat@centrum.klodzko.pl
www.centrum.klodzko.pl

czytania, wykłady, itp:
Letnie Zderzenie Teatrów „Przestrzeń i Forma”
Zderzenie Teatrów - Międzynarodowy Festiwal Teatralny

dyrektor: Marek Mazurkiewicz