Różewicz Open Festiwal

adres: 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5
tel. +48 44 683 24 86, +48 44 683 28 29 (fax), +48 501 019 312
e-mail: promocja@mdkradomsko.pl, krystyna.michalska@mdkradomsko.pl
www.rozewiczopen.pl

organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Urząd Miasta, Teatr im. Jaracza w Łodzi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dyrektor artystyczny: Barbara Osterloff
koordynator: Krystyna Michalska
edycja VIII
6–10 października 2016

program: Szklana kula, reż. Stanisław Różewicz – projekcja filmu oraz spotkanie z Małgorzatą Potocką, aktorką, byłą dyrektor TVP w Łodzi, odtwórczynią roli Ireny w filmie; Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza Polski Teatr Tańca – Balet Poznański; wystawa zdjęć autorstwa Adama Hawałeja; Teatr Różewicza w Polsce i na świecie – wystawa plakatów teatralnych do sztuk Tadeusza Różewicza; spotkanie tłumaczy; Matka odchodzi Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Gardzienice; rozstrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Różewicza; W starych dekoracjach Teatr im. Mickiewicza, Częstochowa; Radomsko czyta Różewicza – urodziny Tadeusza Różewicza w przestrzeni miejskiej; Zapisane, reż. Anna Wieczur-Bluszcz – czytanie performatywne; Akt przerywany Teatr im. Norwida, Jelenia Góra; Przetwory poetyckie – warsztaty literackie; Myślę o Bogu – czytanie poezji Tadeusza Różewicza w wykonaniu Poetyckiej Sceny Młodych z MDK; Szukamy życia w grobach. Tadeusz Różewicz. Powroty, reż. Piotr Lachmann – projekcja filmu