Maat Festival

adres: 20-016 Lublin, ul. Peowiaków 12
tel. +48 81 466 61 25, +48 664 700 047
e-mail: teatr.maat@gmail.com
www.teatrmaat.pl

organizatorzy: Teatr Maat Projekt, Urząd Miasta
dyrektor artystyczny: Tomasz Bazan
IX edycja „Ciało narodowe”
4 kwietnia – 11 grudnia 2017

program: Project Monster, wyk. Tomasz Bazan; pokaz filmu podsumowującego Maat Festival 2016; Jumpcore, wyk. Paweł Sakowicz; Parasite Now1, wyk. Anita Wach; Ocieram, wyk. Kaya Kołodziejczyk; Prywatna Inwentaryzacja, wyk. Anita Wach/Magdalena Tuka; Wycieka ze mnie samo złoto, wyk. Renata Piotrowska-Auffret; Sprawy wewnętrzne. National affairs Nowy Teatr, Warszawa; Blur, wyk. Joanna Leśnierowska/Aleksandra Borys/Michiel Keuper; lekcje tańca, spotkania, rezydencje