Chojnickie Centrum Kultury

adres: 89-600 Chojnice, ul. Młodzieżowa 44
tel. /fax +48 52 397 22 15
e-mail: sekreatariat@ckchojnice.pl
www.chdk.chojnice.pl

czytania, wykłady, itp:
Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta”

dyrektor: Radosław Krajewicz