Międzynarodowy Przegląd Przedstawień Istotnych „Przez Dotyk”

adres: 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 15
tel. +48 34 372 33 00 (centr.), +48 34 372 33 04 (sekr.), +48 34 372 33 57 (dział promocji), +48 34 372 33 27 (fax)
e-mail: info@teatr-mickiewicza.pl
www.teatr-mickiewicza.pl

organizator: Teatr im. Adama Mickiewicza
dyrektor artystyczny: Robert Dorosławski
edycja X
23 września – 2 października 2016
program: Księżycowy chłopiec Gdański Teatr Szekspirowski/Studio Teatralne Koło, Warszawa; Proca Teatr im. Mickiewicza; Wysocki. Powrót do ZSRR Teatr Nowy Proxima, Kraków; Lwów. Szkice miejskie – koncert Kuby Blokesza i Piotra Machalicy; Stachura – piosenki Edwarda Stachury w wykonaniu Piotra Machalicy/Teatr im. Mickiewicza; Kompleks Portnoya Teatr WARSawy, Warszawa; Karskiego historia nieprawdziwa Teatr im Norwida, Jelenia Góra; Podopieczni Teatr Nowy, Zabrze; Msza za miasto Arras Teatr Narodowy, Warszawa