Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

adres: 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11
tel. +48 52 321 31 81, +48 52 322 98 39
e-mail: ifp@ukw.edu.pl, rstrzelecki@op.pl
www.ukw.edu.pl, www.teorialiteratury.ukw.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelecki
wykładowcy: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Strzelecki, dr hab. Ewa Górecka, prof. nadzw., dr Gerard Guźlak, dr Iwona Jastrzębska-Puzowska, dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: