Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

adres: 91-012 Łódź, ul. Gandhiego 4/29
tel. +48 501 497 255, +48 697 953 794
e-mail: amberfaun@wp.pl, choreographicart@gmail.com
www.amberfaun.com

czytania, wykłady, itp:

prezes: Alexandr Azarkevitch