Białołęcki Ośrodek Kultury

adres: 03-188 Warszawa, ul. van Gogha 1
tel. +48 22 300 48 000, +48 22 300 48 90 (fax)
e-mail: sekretariat@bok.waw.pl
www.bok.waw.pl

czytania, wykłady, itp:
Białołęcki Festiwal Komediowy Zabafka
Festiwal Teatrów Amatorskich „Garderoba Białołęki”

dyrektor: Karolina Adelt-Paprocka

kierownik artystyczny: Zofia Hanna Markowska