Zakład Teatrologii Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

adres: 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
tel. +48 81 537 26 95
e-mail: teatrologia@wp.pl
www.umcs.pl/pl/zaklad-teatrologii,1273.htm

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
konferencje

kierownik: dr hab. Irina Lappo
prof. em. dr hab. Stefan Kruk, dr hab. prof. em. UMCS Elżbieta Rzewuska, dr hab. Irina Lappo, dr Jarosław Cymerman, dr Grzegorz Kondrasiuk

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: