Ośrodek Teatralny Kana

adres: 70-521 Szczecin, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5
tel. +48 91 433 03 88, +48 91 434 15 61 (fax)
e-mail: info@kana.art.pl
www.kana.art.pl

czytania, wykłady, itp:
Projekt Okno-Zbliżenia. Spotykanie Teatru
Spoiwa Kultury

dyrektor: Dariusz Mikuła

zastępca dyrektora: Rafał Foremski
zespół programowy: Weronika Fibich, Marta Mikuła, Janek Turkowski