Miejski Dom Kultury

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12
tel. +48 33 812 56 92
e-mail: mdk@mdk.beskidy.pl
www.mdk.beskidy.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Franciszek Kopczak
sala widowiskowa Domu Kultury Włókniarzy