Stargardzkie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala teatralno-kinowa na 394 miejsca, scena, nagłośnienie, oświetlenie, projektor cyfrowy; mała sala kinowa na 90 miejsc; Mała sala na 200 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie; amfiteatr na 4 000 miejsc