Stargardzkie Centrum Kultury

adres: 73-110 Stargard, ul. Piłsudskiego 105
tel. +48 91 578 32 31
e-mail: sekretariat@sck.stargard.pl
www.sck.stargard.pl

czytania, wykłady, itp:
Stargardzkie Spotkania Teatralne „Ewenement”

dyrektor: Andrzej Kaszubski