Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
tel. +48 58 523 21 86
e-mail: polsek@ug.edu.pl
www.fil.ug.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: dr hab. prof. UG Maciej Michalski
wykładowcy: dr Maciej Dajnowski, prof. dr hab. Ewa Graczyk, dr Magdalena Horodecka, dr Anna Filipowicz, dr hab. prof. UG Mariusz Kraska, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, dr Artur Nowaczewski, dr hab. prof. UG Stanisław Rosiek, dr hab. prof. UG Feliks Tomaszewski, dr Katarzyna Szalewska, dr hab. prof. UG Kwiryna Ziemba, dr Monika Żółkoś

emerytowani członowie Katedry: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. dr hab. Anna Martuszewska, dr hab. prof. UG Ewa Nawrocka


Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: