Instytut Teatru i Sztuki Mediów Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. +48 61 829 45 32
e-mail: dramat@amu.edu.pl
www.teatrologia.amu.edu.pl, mediainteraktywne.amu.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska
v-ce dyrektor: dr Michał Krawczak
wykładowcy: dr hab. prof. UAM Ewa Guderian-Czaplińska, dr hab. prof. UAM Agnieszka Jelewska, dr hab. prof. UAM Elżbieta Kalemba-Kasprzak, prof. zw. dr hab. Marta Karasińska, dr Tomasz Kowalski, dr Michał Krawczak, dr hab. prof. UAM Krzysztof Kurek, dr Katarzyna Lisiecka, dr hab. prof. UAM Magdalena Piotrowska, dr Agata Siwiak, prof. zw. dr hab. Jacek Wachowski, dr hab. prof. UAM Grzegorz Ziółkowski
emerytowani członkowie katedry: prof. zw. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne:

od 1 września 2017 – Instytut Teatru i Sztuki Mediów, do 31 sierpnia 2017 pn. Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk