Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15
tel. +48 71 375 25 68, 71 375 20 34
e-mail: ifp@uwr.edu.pl, tobiasz.papuczys@uwr.edu.pl
www.ifp.uni.wroc.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: dr hab. prof. UWr Sławomir Bobowski
wykładowcy: dr hab. Rafał Augustyn, dr hab. prof. UWr Sławomir Bobowski, dr hab. Magdalena Gołaczyńska, dr hab. prof. UWr Ireneusz Guszpit, dr Milan Lesiak, mgr Tobiasz Papuczys, dr Piotr Rudzki, dr hab. Marta Steiner, mgr Aleksandra Idczak, mgr Nina Karniej, mgr Ewelina Kordiak-Gołębska, mgr Sabina Macioszek, mgr Grzegorz Małecki, mgr Joanna Nadolna (doktorantka), mgr Marta Sosnowska, mgr Natalia Zatka

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: