Zakład Teatru i Dramatu Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego

adres: 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
tel. +48 32 200 92 10, +48 32 200 92 19
e-mail: inksi@us.edu.pl
www.inksi.us.edu.pl/struktura/zaklad-teatru-i-dramatu/

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
konferencje

kierownik: prof. zw. dr hab. Ewa Wąchocka
wykładowcy: dr hab. Dorota Fox, dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, dr Ewa Dąbek-Derda, dr Aneta Głowacka, dr Jacek Mikołajczyk, dr Alina Sordyl, dr Magdalena Figzał

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: