Katedra Teatru i Dramatu Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

adres: 30-007 Kraków, ul. Gołębia 14-16
tel. +48 12 422 05 54
e-mail: jacek.popiel@uj.edu.pl
www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: prof. dr hab. Jacek Popiel
wykładowcy: dr Anna Róża Burzyńska, dr hab. prof. UJ Marek Dębowski, dr hab. prof. UJ Katarzyna Fazan, dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl, dr hab. Tadeusz Kornaś, dr Marcin Kościelniak, dr Monika Kwaśniewska-Mikuła, dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, Wojciech Szulczyński, dr Olga Śmiechowicz, dr hab. prof. UJ Joanna Walaszek, dr Agnieszka Wanicka
emerytowani członkowie katedry: prof. dr hab. Jan Michalik, dr hab. prof. PWST Józef Opalski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: