Bielski Dom Kultury

adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2
tel. +48 85 730 34 14, +48 85 730 85 88 (fax)
e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl, fionik@bdkbielsk.pl
www.bdkbielsk.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Elżbieta Fionik
sala widowiskowa na 230 miejsc, mobilna widownia, nagłośnienie; sala Gama na 50 miejsc