Regionalne Centrum Animacji Kultury

adres: 65-431 Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 11
tel. +48 68 452 93 01, +48 68 320 88 34 (fax)
e-mail: sekretariat@rcak.pl
www.rcak.pl

czytania, wykłady, itp:

p.o. dyrektora: Izabela Kumor-Pilarczyk
estrada plenerowa: podest sceniczny 10 m x 10 m, wysokość 1,2 - 1,6 m, zadaszenie 12 m x 12 m, wysokość do 7 m