Teatr Przeoczenie

adres: 01-318 Warszawa, ul. Szwankowskiego 1/24
tel. +48 501 392 436
e-mail: przeoczenie@tlen.pl
www.szyszka.art.pl
c/o Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych

status organizacyjny: stowarzyszenie
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr założony w 1999 roku.
kierownik artystyczny: Małgorzata Szyszka

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: