Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKA–NIE–LALKA

adres: 15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
tel. +48 85 743 53 98, +48 85 743 54 53, +48 85 743 53 53 (fax)
e-mail: sekretariat@atb.edu.pl, wieslaw.czolpinski@gmail.com
www.atb.edu.pl

organizator: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Białostocki Teatr Lalek, Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
festiwal odbywa się co dwa lata, następna edycja w sezonie 2017/18