Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

adres: 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8
tel. +48 85 740 37 11
e-mail: woak@woak.bialystok.pl
www.woak.bialystok.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Cezary Jan Mielko
sala 250 m², w kształcie koła w Spodku Impresaryjnym, 150 miejsc, krzesła do ustawienia, garderoba, akustyka, oświetlenie, nagłośnienie; sala wystawiennicza w kształcie koła, 150 miejsc, z możliwością ustawienia sceny z modułów