Białostocki Ośrodek Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala kinowo-teatralna na 386 miejsc, nagłośnienie, oświetlenie; sala Klub Fama na 150 miejsc