Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

adres: 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 8
tel. /fax + 48 85 651 84 53, +48 602 553 034
e-mail: halina.debkowska@wp.pl
www:

czytania, wykłady, itp:
Moniuszkowski Festiwal Cztery Pory Roku
Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski "Aria i Pieśń Wieczorna"

prezes: Halina Elżbieta Dębkowska