Kompania Primavera

adres: 00-189 Warszawa, ul. Inflandzka 15/106
tel. +48 501 180 196
e-mail: kompaniaprimavera@wp.pl
www:

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Zespół powstał w 2004 roku.
kierownik artystyczny: Dariusz Lewandowski
kierownik muzyczny: Piotr Hajduk

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: