Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej

adres: 82-300 Elbląg, pl. Jagiellończyka 1
tel. +48 55 611 20 59, +48 55 611 20 60 (fax), +48 605 636 670, +48 55 611 20 50, +48 55 611 20 68 (rezerwacja)
e-mail: sekretariat@swiatowid.elblag.pl, aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl
www.swiatowid.elblag.pl

organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
kierownik artystyczny: Aleksandra Bednarczuk
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17; kolejna edycja nie jest planowana