Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski

adres: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 24
tel. +48 74 862 17 17, +48 74 866 13 51 (fax)
e-mail: st.rybarczyk@proarte.org.pl, kudowa@kudowa.pl
www.festiwalmoniuszkowski.pl

organizator: Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne
dyrektor artystyczny: Stanisław Rybarczyk
edycja LV
24–27 sierpnia 2017

program: Hejnał Festiwalowy; Recital wokalny, wyk. Bartosz Nowak/Justyna Skoczek; Koncert uczestników Rodzinnego Obozu Artystycznego Kudowa 2017, wyk. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Brzechwy Swarzędz/Stowarzyszenie na Rzecz Osób Utalentowanych "Galiarda", Poznań; Koncert Inauguracyjny Lutosławski Quartet, Wrocław; Koncert Chóralny Chór Sta Allegro, Kudowa-Zdrój; Widma – kantata Stanisława Moniuszki; Koncert Promenadowy Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szkoły Artystycznej z Hronova, Czechy; Korowód Moniuszkowski z udziałem Mażoretek z Kudowy, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Szkoły Artystycznej z Hronova, Czechy; Nowy Don Kiszot czyli Sto szaleństw Towarzystwo Teatralne (premiera); Koncert Pieśni Stanisława Moniuszki do wierszy m. in. Goethego, Moore'a, de Berangera (premiera), wyk. Emilian Madey/Hasmik Sahakyan/Dariusz Machej; Halka Opera Wrocławska