ArtPark

adres: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 9
tel. +48 22 826 25 86, +48 22 827 03 16 (fax)
e-mail: biuro@dks.art.pl
www.dks.art.pl

organizator: Dom Kultury Śródmieście
edycja X
7–26 sierpnia 2017
w programie teatralnym festiwalu: Babroszki lecą w kosmos Teatr Trip, Świętochłowice; Szemrane/zakazane, czyli szlagiery dawnej Warszawy Trupa Teatralna Warszawiaki; Bajeczna fiesta Teatr Kultureska, Trzemeśnia; Pamiętnik liryczny Magdalena Zawadzka