Soleckie Centrum Kultury

czytania, wykłady, itp:
INSTYTUCJE

sala widowiskowo-kinowa na 276 miejsc, obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych