Grupa Teatralna Szlaban

adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 1
tel. +48 52 387 98 10, +48 602 573 884
e-mail: centrumkultury@sck-solec.com
www.szlaban.bloog.pl
c/o Soleckie Centrum Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa działa od kwietnia 1997 roku.
kierownik: Piotr Szymański

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: