Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych SPOTKANIA ARTYSTÓW NIEPRZETARTEGO SZLAKU

adres: 20-031 Lublin, ul. Radziszewskiego 16
tel. +48 669 998 618
e-mail: nieprzetartyszlak@gmail.com
www.nieprzetartyszlak.eu

organizatorzy: Fundacja Nieprzetartego Szlaku, Centrum Arteterapii w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna”
koordynator: Michał Stanowski
edycja XXVII („Spotkania cygańskie”)
12–14 maja 2017

program: prezentacje teatrów osób niepełnosprawnych z Polski, Białorusi i Ukrainy