Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”

adres: 45-056 Opole, pl. Teatralny 12
tel. +48 77 453 90 82-85 (centr.), +48 77 454 59 42 (sekr.), fax +48 77 453 90 86
e-mail: biuro@teatropole.pl
www.teatropole.pl

organizatorzy: Teatr im. Kochanowskiego, Instytut Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie
dyrektor: Norbert Rakowski

edycja XLII (Klasyka dotyka)
18–23 kwietnia 2017
program: Ślub Teatr im. Kochanowskiego, Opole/Teatr Współczesny, Szczecin; Książę Niezłomny Teatr im. Jaracza, Łódź; Wesele Teatr im. Andersena, Lublin; Krzyżacy Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk; Dziady – noc pierwsza Teatr Wierszalin, Supraśl; Krakowiacy i Górale Teatr Polski w Poznaniu; Kartoteka Teatr im. Jaracza, Olsztyn; wydarzenia towarzyszące: Klasyka czytana w Radiu Opole; Iwaszkiewicz. Współcześnie – etiuda AT, Warszawa; Klasyka w praktyce szkolnej – warsztaty; Český díplom PWST, Wrocław; Spacerownik teatralny; O, Beri Beri – pokaz przedstawienia dyplomowego warszawskiej PWST, rocznik 94’; Matka – czytanie performatywne; Pchła Szachrajka – czytanie performatywne dla dzieci
   
jury główne: Janusz Majcherek, Małgorzata Leyko, Gabriela Muskała, Piotr Ratajczak
 
jury społeczne: Agnieszka Bożyczko, Barbara Piskadło, Kamila Sałajczyk, Wawrzyniec Zięba
 
jury Nagrody Prezydenta Miasta Opola: Jan Feusette, Magdalena Matyjaszek, Kordian Michalak, Alfred Wolny, Agnieszka Zientarska
 
jury dziennikarskie: Martyna Friedla, Justyna Przyborowicz, Kalina Zalewska
 
werdykt: wyróżnienie za autorstwo i wykonanie muzyki do spektaklu – Dominik Strychalski (Książę Niezłomny); wyróżnienie za próbę poszukiwania formy na pograniczu teatru dramatycznego i lalkowego – Jakub Roszkowski (Wesele i Krzyżacy); trzy wyróżnienia aktorskie ex aequo – Marian Czarkowski, Cezary Ilczyna, Maciej Mydlak (Kartoteka); nagroda aktorska za debiut – Jędrzej Wielecki (Ślub); nagroda aktorska za rolę – Joanna Matuszak (Ślub); nagroda aktorska za rolę – Grzegorz Młudzik (Ślub), nagroda aktorska za rolę – Arkadiusz Buszko (Ślub); główna nagroda aktorska – Grzegorz Falkowski (Ślub); nagroda reżyserska – Anna Augustynowicz (Ślub); Nagroda Główna im. Wojciecha Bogusławskiego – Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatr im. Kochanowskiego w Opolu (koprodukcja spektaklu Ślub)
 
werdykt jury społecznego: Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego – Krzyżacy; wyróżnienie dla spektakli – Ślub oraz Kartoteka
 
werdykt jury Nagrody Prezydenta Miasta Opola: Nagroda Prezydenta Miasta Opola – Kartoteka
 
werdykt jury dziennikarskiego: wyróżnienie za siłę i prawdę wyrazu –  Kartoteka; nagroda dla najlepszego aktora Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” – Grzegorz Falkowski (Ślub); nagroda dla najlepszego przedstawienia – Anna Augustynowicz (Ślub); uznanie dla inwencji i gry zespołowej spektaklu pozakonkursowego – twórcy i wykonawcy spektaklu Český díplom

dodatkowa nagroda przyznana przez Komisję Artystyczną Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”: Nagroda im. Stanisława Hebanowskiego – Ojczyzna Teatr Polski w Poznaniu (za najciekawsze odkrycie repertuarowe)