Grupa Teatralna „Garderoba”

adres: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 9
tel. +48 16 678 35 50, +48 16 678 20 09
e-mail: ck@ck.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl
c/o Centrum Kulturalne w Przemyślu

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa w styczniu 1981 roku.
kierownik artystyczny: Barbara Płocica

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: