GRUV ART S.C. Agencja Artystyczno-Reklamowa

adres: 60-819 Poznań, ul. Prusa 6/3
tel. /fax +48 61 847 11 15
e-mail: office@gruv-art.com.pl
www.gruv-art.com.pl

czytania, wykłady, itp:

kierownictwo: Magdalena Nowecka, Renata Pepka-Stróżyk