Aula Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich

adres: 17-230 Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny 1 A
tel. /fax +48 85 681 24 04
e-mail: tl@tl.bialowieza.pl
www.tl.bialowieza.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Anna Kulbacka
aula na 230 miejsc, dodatkowo 100 miejsc, nagłośnienie