Carnaval Sztukmistrzów

adres: 20-109 Lublin, Grodzka 5a
tel. +48 81 533 08 18, +48 536 529 428
e-mail: info@sztukmistrze.eu, carnaval@warsztatykultyry.pl
www.sztukmistrze.eu

organizatorzy: Warsztaty Kultury w Lublinie, Pracownia Sztuki i Kultury Ludycznej, Kancelaria Prezydenta, Marketing Miasta, Urząd Miasta Lublin
koordynator: Rafał Sadownik
edycja VIII
27–30 lipca 2017

program: prezentacja współczesnych widowisk kuglarskich i cyrkowych z kręgu „nowego cyrku”, teatru ulicznego, teatru lalkowego, klaunady, buskerów