Dziecięce Spotkania Teatralne

adres: 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57
tel. +48 32 230 67 18 (centr.), +48 32 230 49 68 (BOW), +48 32 301 51 93 (fax), +48 32 231 37 29 (impresariat)
e-mail: impresariat@teatr.gliwice.pl
www.teatr.gliwice.pl

organizator: Gliwicki Teatr Muzyczny
koordynator: Beata Sokołowska
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17; projekt został zawieszony