Miejskie Centrum Kultury

adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 54
tel. +48 41 247 65 80
e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl
www.mck.ostrowiec.pl

czytania, wykłady, itp:

p.o. dyrektora: Marek Cichosz
sala kina Etiuda na 464 miejsca, (parter 335 miejsc, balkon 129 miejsc), scena o wym. 15 m x 10 m, zaplecze techniczne, sztankiety, rampy, oświetlenie, garderoby; amfiteatr na 985 miejsc, scena ok. 150 m²; sala kameralna na 50 miejsc, scena, nagłośnienie, oświetlenie