Teatr Form Niezależnych – Korzunowicz

adres: 10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 3/4
tel. +48 501 599 263, +48 508 518 111
e-mail: teatrform@gmail.com
www.teatrform.olsztyn.pl

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 1993 roku.
zespół: Grażyna Korzunowicz, Jakub Korzunowicz, Mirosław Korzunowicz, Olga Korzunowicz

Grimmałki. Według Jakuba i Wilhelma Grimmów.

Scenariusz Grażyna Korzunowicz.

Premiera: 1 marca 2017.
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Królowa Śniegu

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: