Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM

adres: 93-021 Łódź, ul. Lokatorska 13
tel. +48 42 684 24 02, +48 42 684 83 94 (fax)
e-mail: konfrontacjeckm@toya.net.pl
www.ckm.lodz.pl

organizator: Centrum Kultury Młodych
dyrektor: Krystyna Weintritt
koordynatorzy: Agata Papierkowska, Anna Fajst
edycja XXXV
21–23 kwietnia 2017
program: konfrontacje młodzieżowych grup teatralnych działających przy domach kultury i w szkołach na terenie całej Polski; Scenariusz dla nieistniejącego, ale możliwego aktora instrumentalnego – monodram Jana Peszka (pokaz mistrzowski); warsztaty teatralne
 

jury: Jadwiga Sącińska, Jan Peszek, Dariusz Leśnikowski