Letnie Forum Tańca Współczesnego

adres: 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 32
tel. /fax +48 81 536 03 28
e-mail: taniec@ck.lublin.pl
www.ltt.art.pl

organizatorzy: Lubelski Teatr Tańca

 festiwal nie odbył się w sezonie 2016/2017