Fabryka Sztuki

adres: 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. /fax +48 42 646 88 65
e-mail: info@fabrykasztuki.org
www.fabrykasztuki.org

czytania, wykłady, itp:

dyrektor naczelny: Maciej Trzebeński
dyrektor artystyczny: Tomasz Rodowicz