Grupa Plastyczna Pławna 9

adres: 59-623 Lubomierz, Pławna Górna 9
tel. +48 691 494 126, +48 793 794 638
e-mail: plawna9@op.pl
www.milinski.pl

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2017:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa powstała w 1994 roku.
kierownik artystyczny: Dariusz Miliński

Trzy życia Salvadore'a Dali

Premiera:
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Trzy życia Salvadore'a Dali

Data: Czerwiec 2017
Miejce: X Spotkania Teatralne InNowica
Miasto: Uście Gorlickie

Wyjazdy zagraniczne: