BaletOFFFestival

adres: 31-913 Kraków, Al. Jana Pawła II 232
tel. +48 12 644 02 66 (20), +48 517 246 603
e-mail: kcc@nck.krakow.pl
www.balletofffestival.pl, www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl

organizatorzy: Nowohuckie Centrum Kultury – Krakowskie Centrum Choreograficzne
kierownik KCC: Agata Moląg
edycja III
18–20 listopada 2016
program: Natura ruchu – Święta geometria Iwona Olszowska; ID-ance Barbara Bujakowska; withOUT – a ConcerDance for three bodies egli_items, Zurych (Szwajcaria); spektakle rezydencyjne: Personal Branding Sylwia Bloch-Sternik, Katarzyna Krzysztofek i Sabina Pyka, Jestem Helena Agata Meyer-Lüters i Agnieszka Bednarz, Bagaż Katarzyna Myrda i Agnieszka Janicka
 
wydarzenia towarzyszące: MASTERCLASS – warsztaty z Chloé Beillevaire; warsztaty z tańca fizycznego i kontakt improwizacji