Spotkanie Teatrów Narodowych

adres: 00-077 Warszawa, pl. Teatralny 3
tel. +48 22 692 06 35, +48 22 692 06 41, +48 22 692 07 41 (fax)
e-mail: stn@narodowy.pl
www.stn2015.pl

organizator: Teatr Narodowy
dyrektor STN: Tomasz Kubikowski
koordynator STN: Zuzanna Kuc


festiwal odbywa się co dwa lata; ostatnia edycja odbyła się w dniach 10 października – 9 grudnia 2015; kolejna planowana na jesień 2017 roku